Елімізде балалардың оңалту орталықтарына деген сұраныс жоғары. Бұл бағытта өңірде барлығы 28 медициналық ұйым мен 3 оңалту орталығы қызмет көрсетеді. 7  медициналық ұйым балаларды оңалтумен айналысады. Солардың бірі, медициналық сақтандыру аясында қызмет көрсететін «Нейрон» медициналық орталығы. 5 жыл бұрын ашылған бөлімшеде балалар кешендік оңалту қызметтерін алады.  
    
       
В стране спрос на детские реабилитационные центры высокий.  Всего в этом направлении в регионе оказывают услуги 28 медицинских организаций и 3 реабцентра. 7 медицинских организаций занимаются только реабилитацией детей . Один из них-медицинский центр «Нейрон», оказывающий услуги в рамках медицинского страхования.